Giúp doanh nghiệp tìm hiểu về hóa đơn điện tử

anhcan

Theo quy định của Nghị quyết 01/NĐ-CP, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh phải cơ bản hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2019. Như vậy, chỉ còn chưa đầy 1 tháng để doanh nghiệp tại các thành phố lớn tìm hiểu và triển khai sử dụng từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Dưới bài viết này sẽ giúp các doanh nghiệp tìm hiểu và hiểu rõ hơn về hóa đơn điện tử.
Hóa đơn điện tử là gì?
Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã giải thích rõ thế nào là hóa đơn điện tử, cụ thể: “Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”
Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:
Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; Tổ chức khác; Hộ, cá nhân kinh doanh.
Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?
Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:
Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

>> Hướng dẫn mẹo hay – Cách vệ sinh thiết bị điện tử

>> Cập nhật – Những virut máy tính nguy hiểm nhất
Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là ngày 01/11/2020. Đối với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn sẽ sớm hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử trong năm 2019.
Lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử ?
– Giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ
– Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh
– Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử

Đánh giá bài viết

Leave a Reply